Welcome to the

Niue Language Dictionary

Mitaki tugi he mafola, Mitaki tugi faka faahi ua

Monu! Monu! Monu Tagaloa!

Fākalofa lahi atu kia Niue Fekai! Tau higoa kehekehe, tau kapitiga kehekehe, tau magafaoa, fine mo e tama, haofia ai mo e tau Niue he tau motu kehekehe he lalolagi katoa. Ko e Tohi Vagahau Niue nei kua taute ke lata ai ma e tau tagata Niue, tau pulotu Niue, tau fanau, tau fuata, tau aoga ikiiki, tau aoga tokoluga ke fakaaoga mo e fakamau e taoga Vagahau Niue. Kia taofi e Vagahau motu ha tautolu ke lata ai ma e atuhau Niue ne tupu hake he motu tote ko Niue, pihia foki mo e motu Niu Silani, Australia, mo e tau motu kehekehe he lalolagi katoa. Kia eke e Tohi Vagahau Niue nei mo taha koloa mahuiga ke fakaako e Vagahau Niue ma e tau atuhau he vāha nei mo e tau atuhau he tau tau i mua. Fakāue Oue tulou!

Welcome to the online Dictionary of the Niue Language.

This is a bilingual dictionary with the meanings of each headword given in English. It can be searched for in both English and Niue languages.

This online dictionary is aimed at providing quick access for learners and speakers of the Niue language. The Niue language is closely related to the indigenous languages of Tonga, Aotearoa/New Zealand, Samoa and Hawai’i.

The aim of this dictionary is to increase the accessibility of the language globally. This is because Vagahau Niue is on the UNESCO Atlas of the Worlds languages endangered (Mosely 2010). Te Ipukarea is grateful to Wolfgang Sperlich for gifting the Institute his Niue language manuscript which forms the basis of this dictionary.

Pending further funding, the aim is to develop an app in the future for both Apple and Android phones.